stekanka.cz

Rámcové vzdělávací programy

Přečtěte si "osnovy" vaší školy
Školky Základní školy Gymnázia
Pokud chodíte na gympl sportovní, anglický nebo dvojjazyčný, klikněte sem
Střední odborné školy
Musíte v seznamu vyhledat váš obor (pokud jste učiliště, hledejte E nebo H, maturitní jsou L/0 nebo M)