Nahrávání učitele

Pokud se váš učitel (nebo kdokoliv jiný) chová často nevhodně, ale nikdo vám to nevěří, můžete ho nahrát na telefon nebo jiné zařízení. Pravidla jsou následující:

Tajné nahrávání pro ochranu vašich práv vám umožňuje Občanský zákoník, tedy zákon, a ten stojí nad školním řádem i jakýmkoliv jiným školním pravidlem.

Je možné, že váš školní řád telefony zakazuje (nebo omezuje), v tom případě je dobré se domluvit s rodiči, jak nahrávku nejlépe pořídit. Jsou i jiná nahrávací zařízení než telefony, existují různé diktafony, mikrofony v tužce, a podobně.

Co říká o nahrávání Občanský zákoník?

Občanský zákoník, konkrétně Zákon číslo 89/2012, sice chrání soukromí osob tak, že zakazuje jen tak někoho nahrávat bez jeho souhlasu, ale umožňuje nahrávat v případech, kdy potřebujete chránit svá práva.

Paragraf 86 chrání soukromí osob:

§ 86
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Paragraf 88 odstavec 1 umožňuje nahrávání za účelem ochrany práv:

§ 88

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Podrobnější informace

Celé znění zákona č. 89/2012 Sb.:

Právní rozbor tématu: