Štěkánka – učitelský hlas pro žáky (a pedagogy)

| V médiích

8. 1. 2022

Štěpánka Cimlová neboli Štěkánka je učitelka, která kromě své profese také vytváří videa na sociálních sítích, kde má opravdu velmi impozantní sledovanost. V učitelských kruzích ale často vzbuzuje rozpaky. Žáci posílají učitelům její videa, ti se chytají za hlavu. V tomto textu nechci videa Štěkánky nijak prodrobně hodnotit, ale chci na ni určitě upozornit všechny, kdo o ní do této chvíle nevěděli. Protože podle mého názoru dělá záslužnou a potřebnou věc. Dobře ilustrativní také je, že mnozí učitelé se v diskuzi o jejích příspěvcích projevují přesně ty negativních postoje, které Štěkánka kritizuje. Některé argumenty ze stran učitelů jsou skutečně zcestné.

Hlas z Učitelů+: „Kdyby drahé Štěpánce šlo opravdu o děti, tak je ve státním školství a bojuje o blaho těch, co jsou kolem ní a které učí“.

Líný učitel: Argument jako noha.