Český Rozhlas

| V médiích

Rozhovor a odpovědi na dotazy dětských posluchačů v pořadu Klub rádia Junior.

Je dobré upozornit, když se ve škole děje něco, co nemá, říká Štěkánka the Učitelka

Podle Štěkánky the Učitelky musí děti v učivu najít smysl, ne se jen honit za jedničkami

19:32 / 36:30